Nergård fakta

Nergård

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg, og på dette området er vi nest størst i hele Nord-Norge. Vi selger våre produkter til markeder over hele verden fra vår beliggenhet nord for Polarsirkelen. Havområdene her har kaldt og rent vann, og her finner vi noen av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter – noe som gir oss tilgang til råstoff av svært høy kvalitet. Utgangspunktet er derfor det beste for den virksomheten vi driver.

Vi har vokst sakte, men sikkert siden 1947 – først som et familieforetak, siden som et konsern med nasjonale eiere. Nergård eier trålere og produksjonsbedrifter fra Lofoten til Vest-Finnmark, og investerer løpende i våre fartøy og anlegg for å ligge foran konkurrentene. Vi har kontinuerlig fokus på lønnsomhet og utvikling, slik at Nergård også i fremtiden kan være en ledende aktør innen nordnorsk fiskerinæring.

Nergård

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg, og på dette området er vi nest størst i hele Nord-Norge. Vi selger våre produkter til markeder over hele verden fra vår beliggenhet nord for Polarsirkelen. Havområdene her har kaldt og rent vann, og her finner vi noen av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter – noe som gir oss tilgang til råstoff av svært høy kvalitet. Utgangspunktet er derfor det beste for den virksomheten vi driver.

Vi har vokst sakte, men sikkert siden 1947 – først som et familieforetak, siden som et konsern med nasjonale eiere. Nergård eier trålere og produksjonsbedrifter fra Lofoten til Vest-Finnmark, og investerer løpende i våre fartøy og anlegg for å ligge foran konkurrentene. Vi har kontinuerlig fokus på lønnsomhet og utvikling, slik at Nergård også i fremtiden kan være en ledende aktør innen nordnorsk fiskerinæring.

Styre og Ledergruppe

Styrets leder
Per Magne Grøndahl

Styremedlemmer
Bjarte Tunold
Baldvin Thorsteinsson
Jens Morten Løken
Haraldur Gretarsson

Ledergruppe
Tommy Torvanger, CEO
Jon Ingi Bjørnsson, COO
Sverre Garden Huru, CFO
Lene Knutsen, CDO
Kenneth Holmøy, GM

Organisasjonskart

Nergård organisasjonskart
Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strandtorget 3, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 613, 9256 Tromsø

Telefon

Koordinater:
69° 38' 50.5248" N,
18° 57' 21.7368" Ø
Nergård logo

PART OF THE
NERGÅRD GROUP

Lofoten viking logo