Nergård

skaper verdier langs kysten

Ringvirkninger fra Nergårds aktivitet i 2018

Hva skapes?

arbeidsplasser

Sysselsetting direkte og indirekte

sysselsatte

I 2018 var det 333 sysselsatte i Nergård-konsernet fordelt på 11 bedrifter

kommuner

Hvor Nergård skaper aktivitet

millioner NOK

Nergård betalte inn forskuddskatt på 93,9 millioner kroner

millioner NOK

Konsernets direkte verdiskaping

milliarder NOK

I Nord-Norge var vediskapningseffekten på 1,14 milliarder kroner

Oppsummering av ringvirkningene

Konsernet er i sin helhet lokalisert i Nord-Norge, men rapporten viser at det også dannes ringvirkninger som strekker seg ut av regionen og til store deler av landet.

Innkjøp

Nergård kjøpte inn råstoff, varer og tjenester fra 1141 ulike leverandører for 1,941 milliarder kroner i 2018.
Hvis vi kombinerer kjøp fra salgslag og kjøp fra andre sjømatbedrifter, utgjorde dette samlet 1,3 milliarder kroner, eller 65% av Nergårds totale innkjøp.
De resterende innkjøpene utgjorde 613 millioner og kom fra 1072 leverandører.

Sysselsetting

Nergård sysselsatte direkte og indirekte totalt 2405 personer i 2018. Dette inkluderer egne ansatte, i tillegg til den sysselsettingen som genereres hos flåten og hos annen leverandørindustri.

Skatt

Nergårds selskaper har for 2018 betalt inn en samlet forskuddsskatt på 93,9 millioner kroner.
I tillegg har konsernet betalt inn arbeidsgiveravgift på til sammen 5,7 millioner kroner.

Verdiskaping

Konsernet sin samlede verdiskapingseffekt (både egen verdiskaping og ringvirkninger) var på 2,13 milliarder kroner i 2018.
Nergård-konsernet hadde en verdiskaping på 672 millioner kroner i 2018.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strandtorget 3, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 613, 9256 Tromsø

Telefon:
+47 77 66 75 30/
+47 77 66 75 00

Koordinater:
69° 38' 50.5248" N,
18° 57' 21.7368" Ø
Nergård logo

PART OF THE
NERGÅRD GROUP

Lofoten viking logo
global sales logo