PERSONVERNERKLÆRING FOR SØKNADER

Vi behandler personopplysninger om deg i følgende system/behandling:

Formål
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:
* Informasjon om bedriften og nøkkelpersoner
* Port til søknadsskjema for stillingssøkere. Informasjon blir ikke lagret her.
Behandlingsgrunnlag
Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
* Ansettelsesavtale
Kategorier av registrerte
Følgende kategorier av registrerte behandles:
* Stillingssøkere
Kategorier av personopplysninger
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
* Kontaktinformasjon
* Fartstid
* Sertifikater
Mottakere
Vi deler dine personopplysninger med:
* Ingen utenom bedriften
* Vi lagrer ikke sensitive personopplysninger
Hvor samler vi dine personopplysninger fra
Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene:
* Fra den registrerte
Overføring av personopplysninger til tredjeland
* Vi overfører ikke personopplysninger til tredjeland
Lagring av personopplysningene
Vi lagrer dine personopplysninger slik:
* I skyen hos programvareleverandør – Innenfor Schengen
Automatiske avgjørelse
* Vi benytter ikke automatiske avgjørelser