Nergårdkonsernets nøkkeltall – 2021

millioner NOK

Driftsinntekter

millioner NOK

EBITDA

millioner NOK

Resultat før skatt

Gj.snittlig antall årsverk

Antall selskap i konsernet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strandtorget 3, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 613, 9256 Tromsø

Telefon

Koordinater:
69° 38' 50.5248" N,
18° 57' 21.7368" Ø
Nergård logo

PART OF THE
NERGÅRD GROUP

Lofoten viking logo