Tørrfisk

Torsk

Gadus morhua

Torsken er svært ettertraktet på grunn av den gode smaken og sitt delikate utseende. Fiskekjøttet er hvitt og saftig, og det skiver seg elegant ved koking. Den er svært godt egnet for salting og tørking. Tørrfisk sorteres i "Prime grade" og "Second grade".

Prime grade
Prime grade stockfish consists of Ragno, Westre Magro (WM), Westre Demi Magro (WDM), Grand Premier (GP), Lub, Bremer (BR), Hollender (HO), Westre Courant (WC), Westre Ancona (WA), Westre Piccolo (WP).

Second grade 
Second grade stockfish consists of Italia Grande (IG), Italia Grande Magro (IGM),
Italia Medio (IM), Italia Medio Magro (IMM), Italia Piccolo (IP).

Stockfish is packaged in 25kg containers.

Nergård har fabrikker i Lofoten-omårdet og i Finnmark produseres tørrfisk naturlig tørket utendørs. Produksjonen av tørrfisk har sine røtter i gammel tradisjon. Råstoffet er fanget rett ved fabrikkene, som sikrer topp kvalitet på sluttproduktene.
Stockfish cod
Stockfish cod
Stockfish cod
Stockfish cod

Selgere

Lofoten Viking AS

Arne Mathisen

Telefon:
+47 76 05 19 00
Fax:
+47 76 09 55 99
Direktenr.::
+47 76 09 55 99
Mobil:
+47 92 03 55 55
E-post:
arne@lofotenviking.com