Tørrfisk

Sei

Pollachius virens

For folk langs norskekysten har seien alltid vært en kjærkommen matkilde. I nyere tid har den blitt populær også i mange andre land, blant annet fordi bestanden er svært robust og tilgangen derfor er stabil.

Seien sorteres i lengdene: 20/40 cm, 30/50 cm, 50/70 cm, 70/+ cm.

Nergård har fabrikker i Lofoten-omårdet og i Finnmark produseres tørrfisk naturlig tørket utendørs. Produksjonen av tørrfisk har sine røtter i gammel tradisjon. Råstoffet er fanget rett ved fabrikkene, som sikrer topp kvalitet på sluttproduktene.

Stockfish saithe
Stockfish saithe
Stockfish saithe

Selgere

Lofoten Viking AS

Arne Mathisen

Telefon:
+47 76 05 19 00
Fax:
+47 76 09 55 99
Direktenr.::
+47 76 09 55 99
Mobil:
+47 92 03 55 55
E-post:
arne@lofotenviking.com