Tørrfisk

Hyse

Melanogrammus aeglefinus

I fersk tilstand har hysa et fast, hvitt kjøtt, og den tilberedes ofte på samme måte som torsk. Den er ikke egnet for salting, men kan godt tørkes, og brukes dessuten i en rekke videreforedlede produkter.

Hysa sorteres i lengdene: 20/40 cm, 30/50 cm, 50/70 cm, 70/+ cm.

Nergård har fabrikker i Lofoten-omårdet og i Finnmark produseres tørrfisk naturlig tørket utendørs. Produksjonen av tørrfisk har sine røtter i gammel tradisjon. Råstoffet er fanget rett ved fabrikkene, som sikrer topp kvalitet på sluttproduktene.

Stockfish haddock
Stockfish haddock
Stockfish haddock
Stockfish haddock

Selgere

Lofoten Viking AS

Arne Mathisen

Telefon:
+47 76 05 19 00
Fax:
+47 76 09 55 99
Direktenr.::
+47 76 09 55 99
Mobil:
+47 92 03 55 55
E-post:
arne@lofotenviking.com