Produkter

Nergård har tilgang til førsteklasses råstoff fra noen av verdens best forvaltede fiskebestander både fra kystflåten og havgående flåte, også fra egne trålere. Vi produserer varer basert på råstoff fra hvitfisk som torsk, hyse og sei, samt blåkveite og uer, og en rekke andre hvitfiskarter som kvantumsmessig er beskjedne. Vi leverer klippfisk, saltfisk og tørrfisk, i tillegg leverer vi ferskfisk, og noe filet. Torsk, sei, hyse og blåkveite leveres også sløyd og fryst for videreforedling. 

Nergård er Nord-Norges største leverandør av produkter av pelagiske arter, som sild, lodde og makrell. Vi har to moderne MSC-sertifiserte fabrikker som produserer rundfryste produkter og filetprodukter. Lodderogn er også i produktporteføljen. 

Felles for alle produkter er at vår nærhet til fiskeområdene og vår integrerte produksjonskjede gir oss muligheten til å levere og foredle ferskest mulig fisk, som igjen gir et sluttprodukt av svært høy kvalitet.