Bærekraft

Bærekraft

Mange av verdens fiskebestander er sterkt truet på grunn av overfiske og forurensning. Havområdene langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet der Nergård sitt råstoff fangstes, er rene og næringsrike, og her finner vi noen av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter. Vi er derfor svært bevisst på ansvaret vi har for å bidra til å bevare disse områdene slik at også fremtidige generasjoner kan høste av disse ressursene.

Helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften er et prioritert fokus- og arbeidsområde, både på foredlingsanleggene på land og på selskapets fiskeflåte. Det er høy bevissthet om å effektivisere bruken av energi, emballasje og kjemiske midler. Nergård Havfiske er industripartner i CRISP (Senter for forskningsdrevet innovasjon), som skal arbeide med måleinstrumenter for identifisering og måling, miljøvennlige og selektive redskaper, samt kvalitet og verdiskaping.

 

Del siden