Karriere

land

Bli med oss

Vår jobb er å skaffe mat til folk. Helt enkelt. Til folk bosatt i Norge og til folk bosatt i landene vi eksporterer sjømat til, fra Japan i øst til USA i vest. Fisk er den viktigste proteinkilden for halvparten av klodens befolkning, og vi spiser stadig mer av den. Siden 1960 har verdens fiskekonsum per person doblet seg. Det samme har verdens befolkning. Hver dag bidrar Norge med over 36 millioner sjømatmåltider på det globale middagsbordet, og som et av Norges største sjømatkonsern er dette også en av Nergårds viktigste oppgaver.

Verden trenger mer mat. Historien har dessverre vist oss at ressursene i havet er ikke utømmelige. De siste 40 årene har internasjonalt samarbeid og økt kunnskap om artenes volum og vandring, gitt oss verktøy for å beregne og fastsette et mer bærekraftig uttak av havets ressurser. Økt etterspørsel er delvis løst gjennom vekst i havbruk.

Fangst, landing og foredling av villfisk er likevel grunnstammen i norsk matproduksjon. Da er vi avhengig av et levende kystsamfunn med arbeidsplassene fiskeriene kan gi. Alle som jobber med å levere 36 millioner sjømåltider hver dag må oppleve at det de skaper gir verdier for egen og for samfunnets del.

For Nergård er det derfor viktig å være tilstede i hele næringskjeden; fra forskning og forvaltning til fiskeri, industri og marked. Økt samarbeid langs hele aksen er en forutsetning for å sikre bærekraftig aktivitet ved vår 100.000 km lange kystlinje.

Vi må jobbe aktivt for å sikre jevn råstofftilgang gjennom hele året, dermed sikrer vi også arbeid langs kysten – året rundt.

Norsk sjømat er vår viktigste merkevare og vårt viktigste bidrag til en verden som enda ikke har sett sin befolkningstopp. Vi tror Norge kan bli et foregangsland innen produksjon av sunn, bærekraftig og trygg mat ved å sette våre kunder først, og tilpasse produksjonen deretter. Det vil gi mer mat på bordet og økt lønnsomhet.

Vil du jobbe i et av Norges største sjømatkonsern? Her finner du våre ledige stillinger akkurat nå.

For Nergård er det derfor viktig å være tilstede i hele næringskjeden; fra forskning og forvaltning til fiskeri, industri og marked. Økt samarbeid langs hele aksen er en forutsetning for å sikre bærekraftig aktivitet ved vår 100.000 km lange kystlinje.

Vi må jobbe aktivt for å sikre jevn råstofftilgang gjennom hele året, dermed sikrer vi også arbeid langs kysten – året rundt.

Norsk sjømat er vår viktigste merkevare og vårt viktigste bidrag til en verden som enda ikke har sett sin befolkningstopp. Vi tror Norge kan bli et foregangsland innen produksjon av sunn, bærekraftig og trygg mat ved å sette våre kunder først, og tilpasse produksjonen deretter. Det vil gi mer mat på bordet og økt lønnsomhet.

Vil du jobbe i et av Norges største sjømatkonsern? Her finner du våre ledige stillinger akkurat nå.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strandtorget 3, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 613, 9256 Tromsø

Telefon

Koordinater:
69° 38' 50.5248" N,
18° 57' 21.7368" Ø
Nergård logo

PART OF THE
NERGÅRD GROUP

Lofoten viking logo