Bærekraft

Våre fokusområder

Hver dag bidrar Norge med over 36 millioner sjømatmåltider på det globale middagsbordet. Som et av Norges største sjømatkonsern er dette også en av Nergårds viktigste oppgaver.

Fangste fra de best forvaltede fiskebestandene

Mange av verdens fiskebestander er sterkt truet på grunn av overfiske og forurensning. Havområdene langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet der Nergård sitt råstoff fangstes, er rene og næringsrike, og her finner vi noen av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter.

Bevare ressursene havet gir oss

Vi er svært bevisst på ansvaret vi har for å bidra til å bevare disse områdene slik at også fremtidige generasjoner kan høste av disse ressursene.

  • Vi har innført tiltak som sikrer at flåten etterlater null avfall på havet
  • Vårt nye fartøy som står klart i 2020 bygges for å minimere utslipp av drivstoff
  • Vi har to MSC-sertifiserte fabrikker
  • Nergård var det første av de større rederiene i Norge som ble med på det internasjonale prosjektet «Fishing for litter», hvis mål er å redusere den økende mengden søppel og plast i verdenshavene.

Les mer om hvordan vi tar opp kampen mot havsøppel

Gode livsvilkår for de som lever av industrien

I Nergård er vi hele tiden bevisst på å tilrettelegge for at menneskene som lever av industrien skal ha gode livsvilkår.

Mange av våre ansatte er bosatt i utkanten og på yttersidene av landet. Vi ser at de blir nedprioritert på mange vis. For at vi skal kunne drive vår bedrift er vi avhengig av at lokalsamfunnene er sosialt bærekraftig. Derfor er vi opptatt av å bidra med midler til grasrota innenfor idrett og aktiviteter for barn og unge, og bidra til at lokalsamfunnene har fasilitetene de trenger for at det skal være attraktivt å bo og leve der.

Flere kvinner om bord

I Nergård Havfiske jobber vi med å få flere kvinner om bord. Fiskeri er tradisjonelt sett et veldig mannsdominert yrke, men vi har etter hvert fått flere kvinnelige ansatte. Det er svært bra for konsernet, og vi håper å få med flere kvinner i årene som kommer.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er prioriterte fokusområder i Nergårds daglige drift. Både på fabrikkene på land og på vår fiskeflåte.

Våre fokusområder

Hver dag bidrar Norge med over 36 millioner sjømatmåltider på det globale middagsbordet. Som et av Norges største sjømatkonsern er dette også en av Nergårds viktigste oppgaver.

Fangste fra de best forvaltede fiskebestandene

Mange av verdens fiskebestander er sterkt truet på grunn av overfiske og forurensning. Havområdene langs kysten av Nord-Norge og i Barentshavet der Nergård sitt råstoff fangstes, er rene og næringsrike, og her finner vi noen av verdens største og best forvaltede bestander av hvitfisk og pelagiske arter.

Bevare ressursene havet gir oss

Vi er svært bevisst på ansvaret vi har for å bidra til å bevare disse områdene slik at også fremtidige generasjoner kan høste av disse ressursene.

  • Vi har innført tiltak som sikrer at flåten etterlater null avfall på havet
  • Vårt nye fartøy som står klart i 2020 bygges for å minimere utslipp av drivstoff
  • Vi har to MSC-sertifiserte fabrikker
  • Nergård var det første av de større rederiene i Norge som ble med på det internasjonale prosjektet «Fishing for litter», hvis mål er å redusere den økende mengden søppel og plast i verdenshavene.

Les mer om hvordan vi tar opp kampen mot havsøppel

Gode livsvilkår for de som lever av industrien

I Nergård er vi hele tiden bevisst på å tilrettelegge for at menneskene som lever av industrien skal ha gode livsvilkår.

Mange av våre ansatte er bosatt i utkanten og på yttersidene av landet. Vi ser at de blir nedprioritert på mange vis. For at vi skal kunne drive vår bedrift er vi avhengig av at lokalsamfunnene er sosialt bærekraftig. Derfor er vi opptatt av å bidra med midler til grasrota innenfor idrett og aktiviteter for barn og unge, og bidra til at lokalsamfunnene har fasilitetene de trenger for at det skal være attraktivt å bo og leve der.

Flere kvinner om bord

I Nergård Havfiske jobber vi med å få flere kvinner om bord. Fiskeri er tradisjonelt sett et veldig mannsdominert yrke, men vi har etter hvert fått flere kvinnelige ansatte. Det er svært bra for konsernet, og vi håper å få med flere kvinner i årene som kommer.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er prioriterte fokusområder i Nergårds daglige drift. Både på fabrikkene på land og på vår fiskeflåte.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strandtorget 3, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 613, 9256 Tromsø

Telefon

Koordinater:
69° 38′ 50.5248″ N,
18° 57′ 21.7368″ Ø
Nergård logo

PART OF THE
NERGÅRD GROUP

Lofoten viking logo