Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Nergård konsernets redegjørelse etter åpenhetsloven

Nergård skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentligjøre en redegjørelse av vurderingene. Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsen omfatter selskapets plikt til å rapportere aktsomhetsvurderingene som Nergård har gjort i 2023. Rapporten redegjør for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser av selskapets aktivitet og forretningsforbindelse, for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Åpenhetsloven §5 er styrende for denne redegjørelsen.

Last ned rapporten nedenfor, for tilgang til hele redegjørelsen.

Ved spørsmål om ytterligere innsyn i konsernet med tanke på offentlighetsloven, kan disse rettes via apenhetsloven@nergard.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strandtorget 3, 9008 Tromsø

Postadresse:
Postboks 613, 9256 Tromsø

Telefon

Koordinater:
69° 38' 50.5248" N,
18° 57' 21.7368" Ø
Nergård logo

PART OF THE
NERGÅRD GROUP

Lofoten viking logo