Fryst H&G

Sei

Pollachius virens

Seien lever både ved overflaten og ned mot havbunnen. Den svømmer i store stimer, som i gode habitater med rikelig næringstilgang kan vokse seg enorme. I likhet med andre torskefisker er den en utmerket proteinkilde.

Produktkategorier: 
Fryst, hodekappet og sløyd
Pakketype: 
Kartong eller sekk
Sesong: 
Hele året

Nergård eier Norge nest største trålerflåte. Vi har årlige kvoter på mer enn 20 000 tonn hvitfisk. Mye av denne fisken er frosset på havet og er tilgjengelig ferdig sløyet.

Selgere

Logistics/Sales - Nergård Seafood AS

Elisabeth Nordmo

Telefon:
+47 77 66 75 00
Fax:
+47 77 66 75 05
Direktenr.::
+47 77 66 75 14
Mobil:
+47 97 15 61 72
E-post:
elisabeth@nergard.no

Sales Manager - Nergård Seafood AS

Torkild Konradsen

Telefon:
+47 77 66 75 00
Fax:
+47 77 66 75 05
Direktenr.::
+47 77 66 75 19
Mobil:
+47 90 60 69 63
E-post:
torkild@nergard.no