Career

Career

Nergård Havfiske AS er Nergårdkonsernets rederiselskap med fem trålere. Fire av trålerne er rene frysetrålere og en er ferskfisktråler. Nergårdkonsernet er en av Norges største produsenter av sjømat, etablert med datterselskap innen fangst, foredling, salg og markedsarbeid. Nergård eksporterer sjømat til det globale markedet.

TEKNISK INSPEKTØR

Nergård Havfiske AS søker teknisk inspektør til vårt rederi. Teknisk inspektør har en sentral rolle i rederiet og skal sammen med ledelsen, offiserer og mannskap om bord, sikre trygg, stabil og effektiv drift av fartøyene.

Arbeidsoppgaver

 • Drifts- og vedlikeholdsplanlegging

 • Prosjektledelse i forbindelse med vedlikehold og ombygginger

 • Logistikkoppgaver i forbindelse med fartøyenes anløp og avgang

 • Budsjettstyring, innkjøps- og fakturakontroll

 • Inspeksjonerombord, tilstandskontroll skipsutstyr, sikkerhetsutstyr og vedlikehold

 • Teknisk støtte til personellet ombord

 • Aktiv oppfølging mot klasseselskap, forsikringsselskap og myndigheter

Kvalifikasjoner/egenskaper

 • Teknisk maritim utdanning eller tilsvarende

 • Maritim erfaring fra fartøy, rederi eller verksted foretrekkes

 • Strukturert og evne til å jobbe selvstendig

 • Kjennskap til Premaster eller andre vedlikeholdssystem

Vi kan tilby

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Arbeid i en spennende bransje som er i stadig utvikling

Arbeidssted vil være i Tromsø

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med daglig leder i Nergård Havfiske AS, Kjell Larssen, mobil 480 38 423 eller konsernsjef Ari Theodór Jósefsson, mobil 990 95 577.

Søknad sendes til kjell.larssen@nergard.no innen 23. april 2018

Del siden